فوق روان کننده بتن در مشهد MTOCRETE N540

شهر : مشهد

فوق روان کننده بتن MTOCRETE N540 خصوصیات فوق روان کننده MTOCRETE N540 - کاهش ترکهای حرارتی - کارآیی زیاد در مدت زمان بیشتر - کاهش فشار پمپ - تاخیر در گیرش یا کارآیی طولانیتر - مقاومتهای بلند مدت بیشتر - کاهش نفوذپذیری - بهبود دوام MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است. یک بتن توانمند، بتن روانی میباشد با اسلامپ حداقل 200 میلیمتر که به راحتی جاری میشود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلیمتر میباشد MTOCRETE N540 فاقد کلراید میباشد

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×