فوق روان کننده

شهر : مشهد

- بتن حاوی میکروسیلیس
- بتن حجیم
- بتن آماده
-حمل های طولانی
- بتن پمپ پذیر
- بتن ریزی در هوای گرم
خصوصیات فوق روان کننده MTOCRETE N540
- کاهش ترکهای حرارتی
- کارآیی زیاد در مدت زمان بیشتر
- کاهش فشار پمپ
- تاخیر در گیرش یا کارآیی طولانی تر
- مقاومت های بلند مدت بیشتر
- کاهش نفوذپذیری
- بهبود دوام

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×