فروش ژل میکروسیلیس باکمترین قیمت

شهر : مشهد

ژل میکروسیلیس MTOMIX 4500 علاوه بر استفاده در ساخت بتن های با مقاومت بالا،آب بند، نفوذ پذیری کم، دوام بالا و ملات های ویژه، در بتن هایی که کاهش ترک های پلاستیک، ارتقا نسبی مقاومت های کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد. همچنین در شرایطی که بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از MTOMIX 4500 توصیه می شود. ژل میکروسیلیس برای استفاده در بتن های ساحلی، آب بند و در معرض عوامل خورنده و مخرب.
موارد کاربرد ژل میکروسیلیس MTOMIX4500 :
*سازه های ساحلی
*سازه های نگهدارنده آب
*روسازی های بتنی
*بتن های پر مقاومت
*سازه های در معرض بار های دینامیکی، ضربه و خستگی
*مقاطع نازک بتنی
*سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
*بتن های نظامی و پدافندی


#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×