فروش انواع گروت پایه سیمانی و اپوکسی درمشهد

شهر : مشهد


فروش گروت پایه سیمانی
موارد کاربرد گروت اپوکسی:
ریل ها و کابل های اتصال
پایه های ماشین های نو و قدیمی
پر کردن سازه ای سوراخ ها و گودال های بتن
نصب تجهیزات ماشین آلات صنعتی که دارای فشاری ثابت و فعال هستند
تجهیزاتی که ریزش اسید و یا محلول های شیمیایی دارند

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×