فروش الیاف بتن ( الیاف p.p در مشهد)

شهر : مشهد

الیاف پلی پرو پیلن در مشهد
کاربرد: افزایش استحکام کششی، کاهش ترک های ناشی از حرارت های ناشی از حرارت واکنش هیداتاسیون مناسب در کف سازی های بتنی و عملیات شاتکریت
تولید وفروش دیگر افزودنیهای بتن نیز صورت می گیرد از جمله: واتراستاپ تخت وحفره دار و واتراستاپ هیدروفیل ، ژل میکروسیلیس ، کفپوش هاتی صنعتی و اپوکسی در مشهد ، گروت ، روان کننده نفتالینی و کربوکسیلات درمشهد،پوشش های آبند و مواد واتر پروف برای آبندی استخر و مخازن و تصفیه خانه در مشهد ، ماستیک های قیری سرد اجرا و گرم اجرا در مشهد ، ماستیک پلی اورتان تک جزئی و دو جزئی در مشهد ، اسپیسر ها در مشهد

#افزودنی_های_بتن

×