فوق روان کننده نفتالینی

شهر : مشهد

فروش فوق روان کننده نفتالینی بتن در مشهد MTOCRETE N540

خصوصیات فوق روان کننده MTOCRETE N540
- کاهش ترکهای حرارتی
- کارآیی زیاد در مدت زمان بیشتر
- کاهش فشار پمپ
- تاخیر در گیرش یا کارآیی طولانی تر
- مقاومت های بلند مدت بیشتر
- کاهش نفوذپذیری
- بهبود دوام
MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است.
یک بتن توانمند، بتن روانی می باشد با اسلامپ حداقل 200 میلیمتر که به راحتی جاری می شود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلیمتر می باشد MTOCRETE N540 فاقد کلراید می باشد

#افزودنی_های_بتن

×