ضدیخ بتن مایع وپودری

شهر : مشهد

قیمت : 38,000 ريال


فروش ضد یخ بتن مایع و پودری درخراسان
بتن ریزی در هوای سرد ویخبندان
امکان بتن ریزی در محدوده دمای 5+ الی 15- درجه سانتی گراد
انجام کارهای ترمیمی و ساخت ملات درهوای سرد ویخبندان

#افزودنی_های_بتن

×