ابزار و لوازم ساختمانی

ابزار و لوازم ساختمانی دکتر تامین شامل موارد زیر می باشد:
انواع الکترود جوشکاری
لوازم جانبی جوشکاری (عینک برشکاری، عینک جوشکاری، انبر جوشکاری، ماسک و دستکش های جوشکاری)

انواع ابزار و لوازم برش کاری و ساب شامل:
صفحه های برش و ساب
انواع سنباده ها
انواع فرچه های سیمی دستی و ماشینی
انواع لقمه ساب های سنگ برای ساب و براق کردن سطح سنگ
انواع لوازم بنایی و ابزارآلات اندازه گیری شامل:
فرغون ها
بیل
کلنگ
استامبولی
پتک
نخ ریسمان
تراز

#لوازم_و_ابزارآلات_کار

×