آریا بتن ارگ

شهر : تهران

چاپ در شماره 350 پیام ساختمان ، مورخ 1397/10/1

عرضه کننده محصولات شیمیایی

محصولات و خدمات :
 • مواد افزودنی بتن
 • مواد درزبندی
 • مواد آب بندی
 • کفپوشهای صنعتی
 • گروتهای سیمانی و اپوکسی
 • مواد ترمیم کننده بتن
 • مواد عمل آوری سطوح
 • پوششهای محافظتی و نما
 • ارائه طرح اختلاط بتن های پرمقاومت و خود تراکم
 • اجرای انواع آب بندی
 • طراحی و اجرای کفسازی بتنی به روش صنعتی
 • اجرای انواع کفپوش های اپوکسی و پلی بورتان
 • ارزیابی ، ترمیم و تقویت بتن

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×