شرکت بنا سازان


این شرکت در زمینه اخذ جواز ساخت پایانکار تغییر کاربری تایید استحکام بنا اضافه اشکوب و تراکم شهرداری طراحی معماری سازه(محاسبات
9 تاسیسات الکتریکال و مکانیکال آزمایش خاک و جوش و بتن و... فعالیت مینماید .شما میتوانید هزینه های طراحی و برگه استحکام و مجری و نظارت 4 رشته با ما تماس حاصل نمایید

#تجهیزات_مهندسی_نقشه_برداری

×