فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی زودگیر

شهر : تهران

قیمت : 100,000 ريال

RB-PC375 یک ابرروان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که موجب پخش یکنواخت ذرات سیمان می گردد. این ابرروان کننده قادر است آب اختلاط را به میزان زیادی کاهش دهد و برای تولید سگمنت های تی بی ام، بتنهای توانمند و بتنهای درجا در مناطق سردسیری، طراحی شده است.
میزان مصرف با توجه به طرح اختلاط و تست های آزمایشگاهی بین0/2 تا 0/8 کیلوگرم در 100 کیلوگرم مواد سیمانی است.
بسته بندی: مخزن 1000، بشکه های 220 و گالنهای 20 کیلوگرمی

#افزودنی_های_بتن

کالای های مشابه #افزودنی_های_بتن
×