دوربین تایم لپس

شهر : تهران

چاپ در شماره 320 پیام ساختمان ، مورخ 1396/07/22

3تا عکس باقی مانده به صورت ترکیبی کنار هم قرار بگیرد سایزش مهم نیست باهم ترکیب شود و زیر لگو باشد

محصولات و خدمات :
  • 3تا دوربین با توضیحات
  • لگو در عکس قبل موجود است

#تجهیزات_مهندسی_نقشه_برداری

×