لرزه گیر

مواد آتشبند (فایر استاپ)

تولید انواع لرزه گیرهای غیرفعال که برای انواع سیستم های HVAC، فن ها، پمپ ها، ژنراتورها، بالابرها و انواع دستگاه های صنعتی کاربرد دارند. در سیستم مهار غیرفعال، برحسب فرکانس تحریک که وابسته به RPM دستگاه مدور است، سه نوع لرزه گیر قابل استفاده است که عبارت اند از:

لرزه گیرهای فنری
لرزه گیرهای لاستیکی
لرزه گیرهای فنری و لاستیکی
این لرزه گیرها برخی در فرکانس های پائین و برخی در فرکانس های بالا بکار می روند. برخی برای تجهیزات سبک و برخی برای تجهیزات سنگین مناسب اند.

#لوازم_و_ابزارآلات_کار

×