فن آکسیال ( دیواری ، پنجره ای ، کانالی ، سقفی )

شهر : تهران

IFAA , IFAB , IFRAB OR A , IFDAB OR IFDAA , IFAP ,

فن های آکسیال
فن های آکسیال، فن های پروانه ای ساده ای بوده که تعداد پروانه در این فن ها از 3 تا 8 پروانه می باشد. پروانه این فن ها در دو شکل پروانه درون قاب و درون کانال قرار میگیرد که با توجه به نوع استفاده انتخاب می‌شوند. فن های پروانه ای درون قاب ساده ترین نوع فن های اکسیال بوده و پروانه آن ها پلاستیکی یا فلزی می‌باشند، این فن ها در ساختار های تهویه ساده و سیستم های کوچک استفاده می شوند. در مصارف صنعتی به عمدتاً به دلیل نوع آلودگی و ذرات موجود از فن های اکسیال کانالی استفاده می‌شود، قرار گرفتن پروانه این فن ها درون کانال موجب شده تا خروج ذرات اضافی به بهترین نحو صورت گرفته و موتور فن کمترین آسیب را ببیند.

#هواکش_و_فن

×