تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع بر پایه نیترات

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع بر پایه نیترات علاوه بر تسریع در زمان گیرش در بتن موجب کاهش نقطه انجماد میگردد.استفاده از این ماده در شرایط آب و هواِئی سرد و یخبندان بطور جد توصیه میگردد و یخ زدگی بتن موجب عدم کسب مقاومت کافی، کاهش دوام و نفوذپذیری بالای بتن می گردد.


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×