تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع -افزودنی های تندگیر

شهر : مشهد

بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بسیار بزرگ در صنعت ساخت و ساز است،و هوای سرد مشکلات ریادی برای پروسه بتن ریزی ایجاد میکند از جمله یخ زدگی بتن که عملیات هیدراتاسیون را کاهش میدهد در این راستا افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ باعث ایجاد شرایط مناسب در فرایند بتن ریزی میشود.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای جلوگیری از یخ زدگی دردماهای بسیار پایین
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×