تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت تشدید فرایند هیدراتاسیون

شهر : مشهد

ضدیخ بتن به عنوان یکی از افزودنی های بتن میباشد که به دلیل موقعیت زمانی در کاربری های متفاوت بسیار مورد اسفاده قرار میگیرد و در مکان هایی که نیاز به سخت شدن سریع وجود دارد همچون بتن پاششی و بتن زیر آب بسیار کاربرد دارد.

تولید و فروش ضدیخ درجه یک در مشهد

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×