تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع مناسب برای کارهای ترمیمی

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع درجه یک مناسب برای ساخت و تولید بتن در کارخانجات تولید بتن پیش ساخته
تولید و فروش بتن مایع جهت گیرش سریع بتن و استفاده سریع از سازه های بتنی و قالب های مناسب برای بتن ریزی در شرایطی که افت سریع دما پیش بینی میگردد.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×