تولیدو فروش ضدیخ بتن برای ممانعت از یخ زدگی

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن برای ممانعت از خوردگی فولاد به دلیل عدم وجود یون کلر در فرمولاسیون ضدیخ مایع بتن
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای بتن ریزی در هوای سردویخبندان
تولیدوفروش ضدیخ بتن مناسب برای تسریع در زمان گیرش اولیه


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×