تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای تشدید حرارت زایی

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن برای افزایش سرعت هیدراتاسیون حدود50 درصد
تولیدوفروش ضدیخ بتن برای کاهش نقطه انجماد بتن
تولیدوفروش ضدیخ بتن برای تسریع در زمان گیرش اولیه
تولید وفروش ضدیخ بتن سازگار با انواع سیمان های پروتلند


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×