تولیدوفروش ضدیخ فاقدکلراید(ضدیخ بتن مسلح)

شهر : مشهد

یون کلر بسیار فعال است ودر محلول آبی، زمینه واکنش آن را با فلزات فراهم کرده و با گذشت زمان فلز پوسیده می شود به همین دلیل استفاده از ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید برای جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن مسلح توصیه میگردد.


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×