تولیدوفروش ضدیخ بتن برای ایجاد واکنش گرمازایی

شهر : مشهد

ضدیخ بتن یا سرعت دهنده گیرش بتن افزودنی است که برای جلوگیری از یخ زدن بتن وسرعت در گیرش اولیه بتن درفصول سرد استفاده میشود.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مسلح برای جلوگیری از خوردگی فولاد
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای جلوگیری از ترک خوردگی بتن


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×