تولیدوفروش ضدیخ برای کاهش نقطه انجماد

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع جهت کاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن
تولیدوفروش ضدیخ بتن برای تامین زودتر مقاومت اولیه
تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت کاهش نسبت آب به سیمان به ازای کارایی ثابت


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×