تولیدوفروش ضدیخ بتن به عنوان ترمیم کننده درمشهد

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای انجام قالب برداری در زمان کوتاهتر
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای انجام کارهای ترمیمی که نیاز به کسب مقاومت سریع بتن دارد
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت کاهش زمان گیرش بتن و ملات و افزایش سرعت سفت شدن بتن وملات

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×