تولیدوفروش ضدیخ بتن -تولیدفوق روانکننده بتن

شهر : مشهد

ضدیخ بتن باعت پایین آوردن نقطه انجماد آب در بتن میشود
همچنین رشد مقاومت در سنین اولیه بتن را افزایش میدهد
وعلاوه برآن ضدیخ عنوان یک تسریع کننده در گیرش بتن میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×