تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت جلوگیری از یخ زدن ملات

شهر : مشهد

استفاد از ضدیخ بتن جهت جلوگیری از یخ زدن ملات ماسه سیمان در نما یا دیوار چینی میباشد.
بهبود دوام بتن ریخته شده در فصل سرما بااستفاده از ضدیخ باکیفیت امکان پذیر است.
تسریع در عمل هیدراتاسیون سیمان بااستفاده از ضدیخ بتن میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه درزمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×