تولیدوفروش ضدیخ بتن فاقدکلراید با کیفیت عالی

شهر : مشهد

ضدیخ مایع بتن بدون کلراید یه نوع افزودنی مایع میباشد که برای افزایش سرعت گیرش درهوای سرد برای بتن های مسلح مناسب میباشد و در عین حال دمای بتن را افزایش میدهد.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید
تولیدوفروش ضدیخ بتن با خاصیت جذب و گیرش بالا

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×