تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع جهت بهبودعملکرد بتن

شهر : مشهد

مقدارمصرف ضدیخ بتن بستگی به مقدار آب موجود دربتن، دمای محل بتن ریزی وکیفیت و نوع ضدیخ بتن مصرفی دارد،وبرای جلوگیری از یخ زدن بتن در فصول سردسال بااستفاده از روانکننده بتن به جای آب برای بالا بردن اسلامپ نسبت آب به سیمان کاهش می دهیم.تا دوام و مقاومت بتن به مقدارموردنیاز برسد.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×