تولیدوفروش ضدیخ برای افزایش مقاومت بتن درمشهد

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن جهت رشد مقاومت مورد نیاز بتن
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع برای کنترل تغییر دمای سریع در بتن برای جلوگیری از ترک خوردگی
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع برای جلوگیری از خسارت به بتن ناشی ازیخ زدگی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی باغ کیفیت در اختیار کاغربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×