تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت گیرش و سخت شدن سریع بتن

شهر : مشهد

ضدیخ بتن به عنوان افزودنی جهت گیرش سریع وسخت سیمان میباشد بنابراین فرایندهیدراتاسیون سیمان را تسریع کرده و گرمای تولیدشده در بتن را در بتن را افزایش میدهد.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید
تولید و فروش ضدیخ درجه یک جهت بتن ریزی های حجیم

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×