تولید و فروش ضدیخ بتن جهت ترمیم بتن درهوای سرد

شهر : مشهد

تولید وفروش مواد افزودنی بتن، آببندبتن،روانکننده بتن، مواد ترمیمی بتن، روان ساز بتن،فوق روانکننده بتن
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای افزایش حرارت داخلی بتن وملات های سیمانی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه درزمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×