تولیدوفروش ضدیخ جهت کاهش آب و افزایش اسلامپ

شهر : مشهد

محصول ضدیخ بتن برای هرنوع بتن ریزی در هوای زیر صفر درجه جهت کاهش آب و افزایش اسلامپ مناسب است.
ضدیخ بتن یا شتاب دهند موجب تسریع در گیرش سیمان میشود وهیدراتاسیون اختلاط بتن را هنگام بتن ریزی در هوای سرد را افزایش میدهد وکاربرد فراوان دارد.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×