تولیدوفروش ضدیخ بتن برای افزایش سرعت اجرای کار

شهر : مشهد

ضدیخ بتن درواقع نوعی افزودنی بتن زودگیر کننده برپایه نمکهای کلسیم اسیدهای معدنی می باشند.این ترکیبات با مکانیسم افزایش غلظت یون کلسیم دربتن،باعث افزایش سرعت گیرش دربتن می شوند.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقدکلراید و درج یک درمشهد

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه دارای درزمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×