تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع بصورت کلی وجزئی

شهر : مشهد

تولیدو فروش ضدیخ بتن مایع برپایه نیترات،سدیم وکلسیم بسته به درجه حرارت بتن
تولیدوفروش ضدیخ جهت جلوگیری ازیخ زدگی بتن در شرایط بتن ریزی درهوای سرد
تولیدوفروش افزودنی های بتنی جهت تقویت و استحکام بتن

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×