تولید و فروش ضدیخ بتن مایع با اجزای سازنده اصلی

شهر : مشهد

جزء اصلی سازنده ضدیخ های بتنی را، مواد آلی و معدنی شکل می دهند و از جمله مهمترین افزودنی ها و مواد شیمیایی که در فرمولاسیون ارائه شده است شامل: کلسیم سیلیکات،سدیم تیوسیانات،تریاتانول آمین،زاج سفید و..... میباشد

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×