تولید و فروش ضدیخ بتن مایع به عنوان تسریع کننده

شهر : مشهد

این ضدیخ نوعی ماده افزودنی است که زمان گیرش و آغاز تغییر حالت مخلوط بتن از خمیری به جامد ا کاهش میدهد و در نتیجه روند سفت شدن بتن و افت روانی آن را سرعت میبخشد.

تولید و فروش تسریع کننده های بتن
تولید و فروش زودگیر کننده های بتن

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×