تولیدوفروش ضدیخ درجه یک با گیرش بسیار در مشهد

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید جهت استفاده در بتن مسلح
تولید و فروش ضدیخ بتن حاوی ترکیبات شیمیایی عالی
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع با خاصیت جذب و گیرش بالا
تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع متناسب با شرایط محیطی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیار دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×