تامای آذربایجان

شهر : تبریز

چاپ در شماره 283 پیام ساختمان ، مورخ 1395/09/20

بزرگترین تولیدکننده انواع عایق های برودتی وحرارتی الاستومریک در ایران

#عایق_و_ایزولاسیون

×