عایق

شهر : تبریز

چاپ در شماره 359 پیام ساختمان ، مورخ 1398/4/15

بزرگترین تولیدکننده انواع عایق های برودتی وحرارتی الاستومریک در ایران

#عایق_و_ایزولاسیون

×