تامای آذربایجان

شهر : تبریز

چاپ در شماره 289 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/02

بزرگترین تولیدکننده انواع عایق هلی برودتی وحرارتی الاستومریک در ایران

#عایق_و_ایزولاسیون

×