تولیدوفروش ضدیخ بتن- تولید ابرروانکننده ها

شهر : مشهد

تولید و فروش انواع روانکننده ها و فوق روانکننده های بتن
تولید و فروش روانکننده ی نفتالینی
تولید و فروش کربوکسیلاتی
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید جهت تقویت عملکرد بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×