تولیدوفروش ضدیخ مناسب برای بتن مسلح و غیره..

شهر : مشهد

ضدیخ بتن مایع مناسب برای بتن مسلح ،ماده ای مخصوص در ساخت بتن مسلح است وهیچ گونه ماده خورنده ای که برای فولاد مضر باشد، در ترکیب آن وجود ندارد.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت جلوگیری از خوردگی فولاد موجود در بتن
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید در مشهد

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی، بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×