تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع جهت پایداری بتن سخت شده

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت پایداری بتن سخت شده در مقابل سیکل های انجماد وذوب
تولید و فروش ضدیخ بتن ورد استفاده در سازه های بتن مسلح و غیره
تولید فروش ضدیخ بتن جهت برطرف کردن خطرات یخ زدگی در بتن تازه

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×