تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای تسریع در فرآیندگیرش

شهر : مشهد

برای جلوگیری از یخ زدن آب درجسم بتن و تسریع در فرآیند گیرش آن و به حداقل رساندن مشکلات ناشی از افت سریع حرارت محیط، استفاده از ضدیخ بتن ضروری می باشد.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع جهت کاهش نقطه انجماد بتن
تولید وفروش ضدیخ بتن جهت افزایش سرعت گیرش سیمان ودرنتیجه افزایش حرارت داخلی بتن

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ بتن فعالیت بسیاری دارد و محصولی باکیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×