تولیدضدیخ برای جلوگیری از افت دمای بتن موردنیاز

شهر : مشهد

سدیم نیترات یک ضدیخ خوب و قابل اتکایی است که برای پایین آوردن نقطه انجماد آب مورد استفاده قرار میگیرد.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت جلوگیری از افت دمایی بتن
تولید و فروش ضدیخ بتن جهت جلوگیری از یخ زدگی در هوای بسیار سرد
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت افزایش مقاومت بتن وکارایی بهتر

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×