تولیدوفروش ضدیخ مایع برای ایجاد دمای مناسب دربتن

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع برای جلوگیری از خسارت بتن ناشی از یخ زدگی درزمان های اولیه
تولید و فروش ضدیخ برای رشد قدرت و مقاومت بتن
تولید و فروش ضدیخ بتن مایع بصورت جزئی و کلی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×