تولیدوفروش ضدیخ مناسب برای عمل آوری و کیورینگ بتن

شهر : مشهد

تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت جلوگیری از خرابی بتن دربرابر یخ زدگی
تولیدوفروش ضدیخ بتن جهت ارتقاء استحکام لازم برای برداشت مطمعن از فرم ها
تولیدوفروش ضدیخ مناسب جهت تغییر دمایی سریع درداخل بتن تااز ترک های دمایی جلوگیری شود.

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×