تولید و فروش ضدیخ بتن شیمیایی ساختمان فاقد کلراید

شهر : مشهد

ایده ساده اصلی برای استفاده از این نوع افزودنی بتن، جلوگیری از تبدیل آب به یخ می باشد.تازمانی که آب بصورت مایع است پروسه هیدراسیون ادامه میابد و هرچه دما کاهش یابد سرعت واکنش هم افت می کند.

تولید و فرش افزودنی های بتنی - تولیدضدیخ بتن مایع با کیفیت عالی

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×