تولید و فروش ضدیخ بتن یا زودگیر کننده بتن

شهر : مشهد

تولید وفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید
تولیدو فروش ضدیخ برای جلوگیری از خوردگی فولاد های موجود در بتن مسلح
تولید و فروش ضدیخ به منظور تند گیرکننده ها و کاهش نقطه انجماد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×