تولیدو فروش ضدیخ حاوی یون های فعال و واکنش گر

شهر : مشهد

بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد همواره یکی از مشکلات عمده برای مجریان محترم می باشد.به این دلیل که آب و هوای سرد باعث یخ زدن بتن میشود و در نتیجه انبساط حجمی بعد از سخت شدن ایجاد میشود که باعث آسیب رساندن به بتن میشودبه همین دلیل استفاده از ضدیخ مطلوب یکی از راهکار های مناسب میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید فزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ بتن مایع فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد

#افزودنی_های_بتن

×